Po co tuning?

 

Komputery fabryczne sterujące pracą silnika wykonane są tak, aby zapewnić możliwie małe zużycie paliwa, być w zgodzie z ekologią i mieć margines bezpieczeństwa na zastosowanie złych środków eksploatacyjnych oraz zwykłą niewiedzę użytkownika.
Dodatkowo niektórzy producenci ograniczają moc silników dostosowując ją do przepisów podatkowych w krajach, w których te samochody będą eksploatowane.
Dlatego też dysponując dużą wiedzą fachową, doświadczeniem i urządzeniami pomiarowymi (hamownia, analizatory, emulatory) można bez szkody dla silnika poprawić jego parametry (moc, moment obrotowy), a nawet obniżyć zużycie paliwa.