Cyfryzacja, wymiana danych i nowe usługi związane z mobilnością – oto kluczowe założenia Strategii 2025, która będzie kształtowała przyszłość ŠKODY w kolejnych latach. By poszerzyć wykorzystanie cyfrowych technologii w działalności czeskiej marki, ŠKODA założyła w zeszłym roku w Pradze DigiLab. To przestrzeń spotkań kreatywnych zespołów, badających i tworzących modele biznesowe, które odpowiedzą na wyzwania przyszłości.

We współpracy z partnerami zewnętrznymi, do których zalicza się szereg globalnych start-upów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, uniwersytetów oraz mikroprzedsiębiorstwa jak i korporacje, ŠKODA AUTO DigiLab rozwija nowe formy działalności.

„Chcemy zbudować nowe, cyfrowe modele biznesowe, produkty i usługi” – mówi kierująca DigiLab ŠKODA AUTO Jarmila Plachá. „Dziś nie trzeba już posiadać samochodu, by być mobilnym. Naszym zadaniem jest wymyślenie różnych rozwiązań z zakresu mobilności i dopasowanie ich do potrzeb użytkowników”.

Projekty ŠKODA AUTO DigiLab

W tej chwili ŠKODA AUTO DigiLab pracuje nad ponad czterdziestoma projektami z różnych części świata i ocenia ich przydatność dla ŠKODY. Projekty te obejmują nie tylko start-upy, których innowacje są badane z perspektywy użyteczności dla kierowcy ŠKODY, ale i nowe modele biznesowe stworzone we współpracy z innymi partnerami. Główne obszary zainteresowań stanowią programy typu Mobility with Care, Car-sharing i SmartParking.

Mobility with Care

Wyobraźmy sobie, że musimy się zaopiekować członkami naszej rodziny – niech to będą nasze dzieci lub dziadkowie. Musimy być mobilni, by zawieźć ich do szpitala lub na popołudniowe zajęcia, ale w tym samym czasie musimy też załatwić ważną sprawę w pracy. Jednym rozwiązaniem jest taksówka, ale czy naprawdę chcemy powierzyć nieznajomej osobie naszych najbliższych? Odpowiedzią może być platforma umożliwiająca usługę „Mobility with Care” –– w ramach której wprowadzić należy informację, kogo potrzebujemy przetransportować, a resztą zajmuje się już oddelegowany opiekun. Byłaby to prywatna osoba, do której należy samochód, z którego korzysta, wyszkolona w zapewnianiu właściwej opieki. Do programu można by było zakwalifikować się po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Przy złożeniu zamówienia zlecający sam wybierałby kierowcę-opiekuna na podstawie ocen i rekomendacji innych użytkowników, a po usłudze płacił za czas poświęcony na opiekę nad członkami swojej rodziny.

Car-sharing

Przydałby się autostopowicz, który mógłby dorzucić się do paliwa, lub kierowca, który poratowałby tanim transportem? Czy w ten sposób radzimy sobie z codziennymi dojazdami do pracy, szkoły, lub w dłuższych podróżach? Programy typu car-sharing umożliwiają właśnie takie wspólne korzystanie z samochodów, co może się świetnie sprawdzić na przykład w przypadku pracowników dojeżdżających do jednego miejsca pracy na tę samą godzinę. W teorii to nic nowego, ale wyzwanie stawiane przed DigiLab polega na zbalansowaniu popytu i podaży oraz na aktywnej pracy z wygenerowanymi danymi oraz zastosowanie rozwiązań motywujących do wspólnego korzystania z samochodu.

SmartParking

Problemy ze znalezieniem wolnego miejsca? Chcielibyśmy sprawdzić dostępność najbliższego wolnego miejsca, nim dotrzemy na spotkanie? Na całym świecie rozwijanych jest już wiele projektów poświęconych inteligentnemu parkowaniu, a DigiLab ŠKODA AUTO obecnie analizuje projekt wykorzystujący w szukaniu wolnych miejsc parkingowych dane z sieci komórkowych. To wywodzące się z czeskiego start-upu rozwiązanie przeszło do fazy testów i znalazło już komercyjne zastosowanie w wybranych europejskich krajach. Czeska marka przygotowuje się na głębokie przemiany, które nastąpią w nadchodzących latach tak w kontekście przemysłu motoryzacyjnego, jak i wymiarze społecznym. Na Strategię 2025 marki ŠKODA, oprócz rozwoju warunków sprzyjających innowacji oraz zwiększania zdolności produkcyjnych, składa się również nieustanna ekspansja gamy modelowej.