W przestrzeni Business Link na PGE Narodowym odbył się finał konkursu Audi Digital Innovation, w którym pięć start-upów prezentowało swoje projekty z zakresu digital customer experience. Nagrodę główną otrzymał Ross Knap za projekt CallPage.

Konkurs wystartował 5 grudnia 2016 r. Do programu zaproszone zostały projekty, których założeniem było usprawnienie komunikacji z konsumentami, badanie, czego konsumenci oczekują i szukają oraz przede wszystkim te rozwiązania, które poprawiają doświadczenie konsumenta we wszystkich punktach styku z marką. Program skierowany był do przedstawicieli polskich firm i startup-ów, które dysponują innowacyjnymi pomysłami lub rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia we współpracy z marką Audi.

 
Firmy mogły zgłaszać swoje projekty w ramach trzech obszarów: Real-time Customer Service – szybsza i lepiej dopasowana do oczekiwań obsługa klientów, Digital Customer Care – dodatkowa opieka nad klientem z wykorzystaniem możliwości internetu, User Experience – rozwiązania polepszające doświadczenia konsumenta z produktem i usługą oraz rozwiązania z obszaru komunikacji umożliwiające dialog z konsumentem i dające marce świadomość jego potrzeb. W finale konkursu znaleźli się Appchance, AudiCollect, CallPage, Uxeria.com, Salesbook Witchcraft Studios. Firmy prezentowały swoje pomysły przed jury oraz zgromadzoną w Business Link publicznością. Po naradzie jury ogłoszony został zwycięzca konkursu.
 

To dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Znalezienie się w finale konkursu z tak znakomitymi rywalami uświadomiło nam, jak jeszcze dużo pracy przed nami – komentuje Ross Knap CEO firmy CallPage, autor zwycięskiego projektu. Tworząc projekt CallPage, myśleliśmy o klientach Audi i ich potrzebach. Naszym celem było zoptymalizowanie dotychczasowych rozwiązań w obsłudze klienta. Chcemy poprawić jakość kontaktu z klientem marki Audi dzięki skróceniu czasu oczekiwania na rozmowę do 28 sekund. To naprawdę da się zrobić i nasz zespół będzie do tego dążył.
Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę główną w postaci możliwości wdrożenia projektu we współpracy z marką Audi, a także voucher uprawniający do bezpłatnego korzystania z przestrzeni Business Link na PGE Narodowym przez 2 miesiące oraz możliwość zaprezentowania zwycięskiego projektu na łamach magazynu Business in Brief oraz na Brief.pl.

 

Organizując ten konkurs, zależało nam na zebraniu najlepszych projektów odpowiadających na potrzeby marki Audi w zakresie obsługi klienta, ale również na pokazaniu, że taka współpraca między start-upami a korporacjami daje obu stronom bardzo konkretne korzyści. Dodatkowo, zależało nam na tym, by zwycięski projekt miał jak najlepsze warunki do dalszego rozwoju pomysłu i dostęp do kreatywnej przestrzeni i najlepszych specjalistów – stąd zaproszenie do pracy w przestrzeni Business Link – podkreśla Dariusz Żuk, CEO Business Link Poland.
Digital customer experience to branża, która rozwija się bardzo dynamicznie. Dzięki nowym technologiom firmy otrzymują coraz bardziej zaawansowane możliwości badania i odpowiadania na potrzeby swoich klientów. Dzięki współpracy ze start-upami szanse na wdrożenie innowacji w tym zakresie wyraźnie wzrastają.

 

Digital Customer Experience, czyli rozwój i polepszanie doświadczeń konsumenta z marką, jest dla Audi jednym z najważniejszych obszarów rozwoju – komentuje Wojciech Usak, dyrektor marketingu Audi. Zdajemy sobie sprawę, że technologie i internet to właśnie ten pierwszy punkt styku klienta z marką. Chcemy, aby dla naszych klientów to doświadczenie było jak najlepsze, stąd też poszukujemy niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań, m.in. współpracując ze start-upami. CallPage przekonał nas swoją prostotą, a jednocześnie możliwością optymalnego dostosowania go do wymagań naszych klientów. Daje nam rozwiązanie, które nie tylko poprawi jakość kontaktu z naszymi klientami, ale też skróci czas do tego potrzebny. Bardzo się cieszymy na tę współpracę.

Audi Digital Innovation to autorski program Business Link Poland oraz Audi skierowany do start-upów i firm. Business Link Poland zaprasza wszystkie zainteresowane firmy do skorzystania z przestrzeni Business Link w jedenastu lokalizacjach w całej Polsce, udziału w dedykowanych spotkaniach, mentoringach, treningach, Business Mixerach i wielu innych inicjatywach pomagających firmom w rozwoju!