Samochody Zabytkowe Rejestracja

 

Pojazd zabytkowy powinien:

  • mieć co najmniej 25 lat,
  • być nieprodukowany (w modelu) od lat 15,
  • posiadać minimum 75 proc. zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły)

 

Opłata za tablice rejestracyjne zabytkowe:

-samochodowe – 100,00 zł.,

-motocyklowe – 50,00 zł.

 

Na tablicy zabytkowej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na żółtym tle, składający się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu, oraz symbol pojazdu zabytkowego.

 

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację:

1) uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury;

2) zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 68 ust. 12 ustawy, oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.