Nowy serwis DAF w Białymstoku

Grupa DBK, dealer DAF Trucks Polska Sp. z o.o., działa już w nowym obiekcie serwisowym w Białymstoku, który zastąpił istniejącą do niedawna autoryzowaną stację serwisową DAF- a.

Nowy serwis DAF w Białymstoku

Prace budowlane trwały kilka miesięcy. Obiekt o powierzchni całkowitej 4600 m2 powstał na działce 15 938 m2 przy ul. Jana Pawła II w Białymstoku.

W budynku znajdują się dwa niezależne serwisy oraz salony sprzedaży pojazdów: DAF, prowadzone przez spółkę DBK i VW, którą to markę obsługuje firma Benepol, autoryzowany dealer pojazdów użytkowych VW.

Obydwie stacje serwisowe obsługują samochody ciężarowe i użytkowe. Oprócz serwisu świadczą usługi w zakresie diagnostyki oraz sprzedaży samochodów nowych i używanych. Na terenie obiektu znajduje się magazyn części zamiennych oraz trzystopniowa myjnia portalowa, zawierająca zaawansowane funkcje programów mycia samochodów ciężarowych, autobusów przy pomocy szczotek bocznych, szczotki górnej oraz do samochodów szczególnie mocno zabrudzonych.

Wyposażenie serwisu w Białymstoku

Narzędzia i urządzenia: przestawne podnośniki kolumnowe i dwukolumnowe, wyciągi spalin, linie diagnostyczne MAHA, komputery diagnostyczne dedykowane do obsługi pojazdów marki DAF, wszechstronny serwis ogumienia - do obsługi aut osobowych, użytkowych oraz ciężarowych, urządzenia do regulacji i kontroli geometrii, system dystrybucji i monitoringu oleju etc. Wyposażenie to spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, jest ergonomiczne, co pozwala na optymalizację czasu wykonywania napraw i wszelkich usług serwisowych.

Magazyn oparty na systemie wielopoziomowego składowania części zamiennych – regały wielopoziomowe.

Urządzenia do napraw powypadkowych

Przeznaczone do napraw samochodów ciężarowych, naczep, autobusów, usuwają wszelkie odkształcenia ram oraz kabin zaistniałe w wyniku kolizji drogowych, jak i intensywnego użytkowania. Zasada działania oparta jest na zastosowaniu wszechstronnych pras pchających (5 pras o nacisku 30-40t) oraz zapór. W przypadku prostowania kabin stosowane są wieże wysokiego ciągnięcia oraz zestawy rozpieraczy. Podstawa nośna systemu osprzęt mocujący jak i elementy siłowe mocowane są do zabetonowanej kratownicy. Urządzenia  zapewniają  wykonanie najbardziej skompilowanych prac blacharskich i tym samym powrót ramy do jej pierwotnego stanu w ciągu kliku godzin.

Podgrzewacz indukcyjny

Przeznaczony do podgrzewania materiałów przewodzących energię elektryczną.  Technologia rozgrzewania metali od wewnątrz wykorzystuje wytwarzane przez urządzenie pole magnetyczne, które z kolei wydziela ciepło w materialne podgrzewanym. Poprzez dostarczenie energii cieplnej w takiej formie – można rozgrzewać elementy metalowe w bezpośrednim sąsiedztwie produktów wrażliwych na ciepło. Punktowe nagrzewanie zapobiega uszkodzeniom przewodów elektrycznych, a system chłodzenia KK6  umożliwia schłodzenie elementów do temperatury otoczenia 35°. Możemy po prostu ogrzewać daną sekcję bez ogrzewania innego graniczącego materiału.

Kabina lakiernicza

Zbudowana w układzie przejazdowym posiada 2 bramy umożliwiające komunikację. Bramy są zbudowane z ram stalowych, z zainstalowanymi na nich rolowanymi bramami z napędem elektrycznym. Urządzenie jest wyposażone w 1 skrzynkę rozdzielczą połączoną z panelem sterowania z napięciem bezpiecznym 24V, umieszczony w dogodnym dla operatora miejscu, umożliwiającym niezależne sterowanie dowolną sekcją kabiny. Układ taki jest zgodny z Dyrektywami EU oraz PN ,oraz wytycznymi Świadectwa 22/97 GIG

Kabina zapewnia:

  1. Uzyskanie ciągłego, laminarnego strumienia powietrza (z prędkością minimalną dla pustej kabiny 0,30 m/sek ) w kierunku pionowym od filtrów sufitowych do podłogi, który skutecznie usuwa wszelkie zawiesiny mogące tworzyć się wokół przedmiotu lakierowanego oraz wspomaganie w kierunkowaniu obłoku rozpylonego lakieru.
  2. Oczyszczenie powietrza tłoczonego do komory lakierowania z wszelkich cząstek zanieczyszczeń zawartych w powietrzu atmosferycznym. Dzięki wielostopniowemu układowi filtracji jest możliwe uzyskanie czystości powietrza o wartości 99,9% .
  3. Zapewnienie właściwej temperatury do prowadzenia operacji technologicznych: to oznacza temperaturę 20-22ºC w zakresie lakierowania oraz 60-70ºC w zakresie suszenia obiektu.
  4. Zapewnienie odpowiednich warunków do stosowania technologii lakierów wodnych w myśl Dyrektywy 2004/42/WE.
  5. Zapewnienie właściwych warunków oświetlenia - do wykonywania prac lakierniczych niezbędne jest uzyskanie oświetlenia w barwie światła dziennego o wymaganym natężeniu oraz bezcieniowości.
  6. Zapewnienia możliwie bezpiecznych warunków pracy dla lakierników poprzez niedopuszczanie do wzrostu stężenia materiałów pochodzenia węglowodorowego w atmosferze lakierni – zgodne z wymaganiami określonymi dla typoszeregu SAIMA BETA przez  Główny Instytut Górnictwa – Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Kopalnia Doświadczalna „Barbara” oraz zgodność z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 13355 i Dyrektywie 94/9/WE.

Strefa przygotowawcza

Strefa przygotowania jest urządzeniem zapewniającym warunki pracy podczas prowadzenia wszelkich operacji przygotowujących do lakierowania właściwego oraz lakierowania pojedynczych elementów w ramach możliwości suszenia promiennikami.
Skonstruowana jest z sufitu nawiewnego wymiarach 12m x 2,05 m x H=0,40m  zawieszonego na zawiesinach linowych nad stanowiskiem.
Wentylacja stanowisk jest realizowana poprzez umieszczoną na konstrukcji wsporczej jednostkę wentylacyjną SAIMA 12 z odciągiem poprzez 2 kanały zbiorcze zasysające z  podłoża wg dostarczonych planów FBD sc.
Konstrukcja wsporcza stanowi również ramę do zamocowania sufitów nawiewnych.
Konstrukcja jest posadowiona na 4 słupach z naciskiem 300-350kG każdy.
Powietrze technologiczne może cyrkulować w układzie zamkniętym, bądź z wyrzutem zewnętrznym w ilości 3-5 % wydajności całkowitej.

3-szczotkowa myjnia portalowa

Zawiera zaawansowane funkcje programów mycia  samochodów  ciężarowych, autobusów przy pomocy szczotek bocznych i szczotki górnej. Do samochodów szczególnie zabrudzonych dostępny jest system wstępnego spłukiwania i nakładania aktywnej piany, opcje wysokociśnieniowe, program omijania wystających poziomych przeszkód (system cofnięcia oraz zintensyfikowana funkcja mycia).

DBK Sp. z o.o., autoryzowany dealer DAF, należy do holdingu motoryzacyjnego GRUPY DBK, który skupia szereg mniejszych spółek oferujących usługi i produkty dla branży transportowej m.in.: pojazdy ciężarowe i dostawcze, naczepy, wynajem środków transportu, leasing, ubezpieczenia, części zamienne, naprawy serwisowe i stacje diagnostyczne.

DBK Sp. z o.o. jest autoryzowanym dealerem marki DAF, prowadzi sześć autoryzowanych serwisów zlokalizowanych w północnej Polsce: Olsztyn, Białystok, Toruń, Koszalin, Szczecin i Gdańsk. www.dbk.com.pl.