SPIS TREŚCI:

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE (art. 1-2)


DZIAŁ II. RUCH DROGOWY (art.3-65)
 Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 3-10)
 Rozdział 2. Ruch pieszych (art. 11-15)
 Rozdział 3. Ruch pojazdów (art. 16-34)
  Oddział 1. Zasady ogólne
  Oddział 2. Włączanie się do ruchu
  Oddział 3. Prędkość i hamowanie
  Oddział 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
  Oddział 5. Wymijanie, omijanie i cofanie
  Oddział 6. Wyprzedzanie
  Oddział 7. Przecinanie się kierunków ruchu
  Oddział 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
  Oddział 9. Holowanie
  Oddział 10. Ruch pojazdów w kolumnie
  Oddział 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych
 Rozdział 4. Ruch zwierząt
 Rozdział 5. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
  Oddział 1. Przepisy porządkowe
  Oddział 2. Zatrzymanie i postój
  Oddział 3. Używanie świateł zewnętrznych
  Oddział 4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym
  Oddział 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny


DZIAŁ III. POJAZDY (art.66-86)  
 Rozdział 1. Warunki techniczne pojazdów (art. 71-80)
 Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu (art. 80a-80e)
 Rozdział 2a. Centralna ewidencja pojazdów (art. 80f-80j)
 Rozdział 2b. (uchylony) (art. 80f-80j)
 Rozdział 3. Badania techniczne pojazdów (art. 81-86)


DZIAŁ IV. KIERUJĄCY (art.87-128)  
 Rozdział 1. Uprawnienia do kierowania (art. 87-100)
 Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców (art. 100a-100e)
 Rozdział 2. Szkolenie i egzaminowanie (art. 101-115)
 Rozdział 2a. (uchylony) (art.115a-115e)
 Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 116-121)
 Rozdział 4. Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami (art. 122-128)


DZIAŁ V. KONTROLA RUCHU DROGOWEGO (art.129-140a)  
 Rozdział 1. Uprawnienia Policji (art.129-131)
 Rozdział 2. Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych (art.132-134a)
 Rozdział 3. Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami (art.135-140a)


DZIAŁ Va. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (art.140b-140l)


DZIAŁ VI. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art.141-152)