W dniu 12 stycznia 2011 r. w Warszawie odbyła się kolejna runda rozmów w ramach  polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Rozmowom przewodniczyli wiceministrowie ds. transportu drogowego obu stron.

 
Informacja w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozów między Polską a Rosją

 

 
W dniu 12 stycznia 2011 r. w Warszawie odbyła się kolejna runda rozmów w ramach  polsko – rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Rozmowom przewodniczyli wiceministrowie ds. transportu drogowego obu stron. Posiedzenie było kontynuacją spotkania, które odbyły się w Moskwie w dniu 10 grudnia 2010 r. Tematem posiedzenia było ustalenie kontyngentu zezwoleń na międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na 2011 rok. W rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, którzy aktywnie wspierali stronę rządową w negocjacjach.

Rozmowy zakończono bez ustaleń w sprawie kontyngentu zezwoleń na 2011 rok ze względu na trudną do zaakceptowania przez delegację polską,  propozycję strony rosyjskiej ograniczenia ilości zezwoleń na przywozy do/z krajów trzecich, co nie odpowiadało oczekiwaniom polskich przewoźników.

Rozmowy Komisji Mieszanej w sprawie zezwoleń będą kontynuowane w końcu stycznia 2011 r. Strona polska oczekuje na propozycję konkretnego terminu spotkania ze strony rosyjskiej. W chwili obecnej przewozy do Federacji Rosyjskiej mogą być wykonywane na podstawie zezwoleń EKMT, których obie strony, z ważnością na terytoriach obu państw, posiadają po 67 zezwoleń bazowych. W przypadku Polski, przy zastosowaniu odpowiedniego przelicznika, właściwego dla pojazdów Euro V jest to 670 zezwoleń rocznych jakie są w dyspozycji  polskich przewoźników.

Zezwolenia rosyjskie z 2010 roku zachowują ważność do 15 stycznia 2011 r. Na takiej samej zasadzie polskie zezwolenia z 2010 roku wydane przewoźnikom rosyjskim są ważne do 15 stycznia 2011 r.

 

za mi.gov.pl