Ministerstwo Infrastruktury informuje, że w wyniku podjętych ustaleń, ważność rosyjskich zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych dla przewoźników polskich z kontyngentu na 2010 r. została przedłużona do dnia 15 stycznia 2011 r.

 
Zezwolenia na wykonywanie przewozów między Polską a Rosją ważne do 15 stycznia 2011 r.

 

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że w wyniku podjętych ustaleń, ważność rosyjskich zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych dla przewoźników polskich z kontyngentu na 2010 r. została przedłużona do dnia 15 stycznia 2011 r.

 

Na zasadzie wzajemności również rosyjscy przewoźnicy mogą w tym terminie wykonywać przewozy na podstawie polskich zezwoleń z kontyngentu na 2010 r.
 
za mi.gov.pl