10 grudnia br. Minister Infrastruktury podpisał obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011. Stawka opłaty paliwowej ulega podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

 
Komunikat dotyczący obwieszczenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011
 10 grudnia br. Minister Infrastruktury podpisał obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011. Stawka opłaty paliwowej ulega podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, który w roku 2010 wyniósł 2,5%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony został w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 13 października 2010 r. Zgodnie z art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 1571, z późn. zm) Minister Infrastruktury ogłasza stawkę opłaty paliwowej na kolejny rok.
źródło:mi.gov.pl