Uwzględniając zmianę przepisów dotyczących zasad finansowania pracy Komisji Weryfikacyjnej dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowy...więcej

 

Zmiana zasad wnoszenia opłat za egzaminy weryfikacyjne dla egzaminatorów
 

Uwzględniając zmianę przepisów dotyczących zasad finansowania pracy Komisji Weryfikacyjnej dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym z dniem 1 stycznia 2011 roku zmianie ulegną warunki wnoszenia opłat za wymienione egzaminy, a w konsekwencji likwidacji ulegnie numer dotychczasowego konta bankowego oraz nazwa jego dysponenta.

W związku z powyższym należy wstrzymać się z wnoszeniem opłat za egzaminy, które zostaną przeprowadzone w 2011 r.
Informacja o nowych zasadach opłat zostanie przekazana za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, natomiast opłaty dokonane na dotychczasowych zasadach nie będą honorowane przy przyjęciach na egzaminy weryfikacyjne w 2011 roku.
Wysokość opłat nie ulega zmianie.
źródło:mi.gov.pl