Ceny paliw w Europie
 

  KRAJ

benzyna
bezołowiowa
diesel gaz
płynny
(LPG)
waluta
cena okt.
Albania 153-
  164
95
100
145-152 85 ALL
Austria 1,24
1,38
95
98
1,18 0,60 EUR
Belgia

1,52
1,55

95
98
1,31 0,63 EUR
Białoruś 2870
3240
95
98
2580 1370 BRB
Bośnia i
Hercegowina
2,10
2,15
95
98
 2,10 1,15 BAM
Bułgaria 2,27
2,45
95
98
2,33 1,09 BGN
Chorwacja 8,98
9,45
95
98
8,57 5,30 HRK
Czarnogóra 1,26 95 1,17 0,77 EUR
Czechy

32,80
34,50

95
98
32,00 14,80 CZK
Dania

11,69
12,03

95
98
10,47 10,40 DKK
Estonia

1,21
1,25

95
98
1,23 0,60 EUR
Finlandia 1,50
1,53
95
98
1,28 niedostęp-
ny dla sam. prywatnych  
EUR
Francja  

1,50
1,52

95
98
1,38 0,80  EUR  
Grecja 1,59
1,79
95
98
1,39 0,66 EUR  
Hiszpania   1,24
1,35
95
98
1,17 0,62 EUR  
Holandia 1,64
1,70
95
98
1,32 0,85  EUR  
Irlandia   1,40 97 1,33 - EUR
Islandia   205,50 95  205,50 - ISK
Litwa

4,40
4,54

95
98
3,98 2,35 LTL
Luksemburg 1,22
1,25
95
98
1,08 0,67 EUR  
Łotwa 0,84
0,87
95
98
0,83 0,41 LVL
Macedonia   75,00
76,50
95
98
63,50 42,00 MKD  
Mołdowa   14,15 95 13,90 - MDL
Niemcy 1,47
1,54
95
98
1,32 0,57 EUR  
Norwegia   13,49
13,89
95
98
12,86 6,59 NOK
Portugalia 1,41
1,47
95
98
1,20 0,70 EUR
Rosja 26,15
27,10
92
95
25,37 13,70 RUB  
Rumunia 5,03
5,51
95
98
4,95 2,45 RON  
Serbia  117,40 95 116,00 71,50 RSD  
Słowacja   1,33 95 1,21 0,46 EUR  
Słowenia   1,26
1,28
95
98  
1,23 0,67 EUR 
Szwajcaria 1,68
1,74
95
98
1,79 1,18 CHF
Szwecja   13,43
13,83
95
98
13,09 5,71   SEK  
Turcja   3,80
3,84
95
97 
3,22 2,30 TRY
Ukraina   7,94 95    7,27 3,75 UAH
Węgry  360,00 95 351,00 201,00 HUF  
Wielka Brytania   1,25
1,32
95
98  
1,29 0,65 GBP
Włochy

1,42
1,50

95  
98  
1,29 0,73  EUR


Powyższe ceny są cenami średnimi. Serwis na podstawie OTA i TCS.

Warszawa, 07.01.2011 (aktualizacja co 2 tygodnie)

własność tabeli i źródło: pzmtravel.com.pl