Spółki Mazda Motor Corporation (Mazda) oraz Toyota Motor Corporation (Toyota) podpisały porozumienie o zawarciu sojuszu biznesowego i kapitałowego, który ma wzmocnić współpracę partnerską obu firm.

W ramach porozumienia zaplanowano:

1) ustanowienie spółki joint venture produkującej samochody w Stanach Zjednoczonych i budowę do 2021 r. nowej fabryki o zdolnościach produkcyjnych do 300 tys. pojazdów rocznie. W zakładzie będą powstawać nowe crossovery Mazdy i Toyota Corolla,

2) wspólne opracowanie technologii dla pojazdów elektrycznych,

3) wspólne opracowanie technologii „connected car”,

4) współpracę w zakresie zaawansowanych technologii bezpieczeństwa oraz udostępnienie Maździe i rozwój technologii Toyoty pojazd do pojazdu (V2V) i pojazd do infrastruktury (V2I), których celem jest stworzenie mobilnego społeczeństwa wolnego od wypadków drogowych,

5) rozwijanie oferty produktów komplementarnych. Obecnie Mazda dostarcza kompaktowy sedan dla Toyoty w Ameryce Północnej. W ramach współpracy, Toyota ma dostarczać kompaktową, komercyjną furgonetkę z nadwoziem kontenerowym dla Mazdy w Japonii. Co więcej, obie firmy będą sukcesywnie rozszerzać możliwości współpracy w ramach innych produktów uzupełniających na poziomie globalnym,

Ponadto, spółki uzgodniły, że w ramach powiązania kapitałowego Toyota dokona subskrypcji i nabędzie 5,05 proc. udziałów nowej emisji w Maździe, zaś równocześnie Mazda dokona subskrypcji i nabędzie 0,25 proc. udziałów w postaci akcji własnych będących w posiadaniu spółki Toyota o wartości równej udziałom w spółce Mazda. Obie transakcje odbędą się na zasadzie przydziału akcji określonym inwestorom zewnętrznym na mocy obowiązującego prawa japońskiego. Wartość udziałów wzajemnie nabywanych przez oba przedsiębiorstwa będzie równa.