Układ aktywnej redukcji hałasu (Active Noise Control) - dostępne w wybranych modelach Forda. Możliwe do doposażenia w niektórcych modelach.

Układ Active Noise Control. Oaza spokoju.

Active Noise Control został zaprojektowany w celu zminimalizowania hałasu docierającego do wnętrza pojazdu. Trzy ukryte mikrofony wychwytuja hałas w tle, który jest następnie tłumiony za pomocą odwróconych fal dźwiękowych emitowanych przez głośniki systemu audio.