Konsekwentna elektryfikacja gamy produktowej Audi oznacza, że duża część emisji CO2 nie pochodzi już z układów wydechowych samochodów, ale z łańcucha dostaw i wcześniejszych procesów produkcyjnych podzespołów. W związku z tym Audi, wraz ze swymi dostawcami, opracowuje środki mające na celu zmniejszenie emisji CO2. „Program CO2” koncentruje się na szczególnie energochłonnych materiałach stosowanych w produkcji, takich jak aluminium, stal i komponenty akumulatorów.

Podczas 30 dotychczas przeprowadzonych warsztatów z dostawcami opracowano 50 działań mogących zredukować emisję CO2 nawet o 1,2 tony na samochód. Największy potencjał redukcji emisji CO2 znajduje się w zamkniętych cyklach materiałowych, sukcesywnym zwiększaniu ilości materiałów wtórnych, wykorzystywaniu materiałów pochodzących z recyklingu w komponentach z tworzyw sztucznych oraz stosowaniu zielonej energii elektrycznej. Wykorzystanie zielonej energii jest już od roku 2018 nieodłącznym elementem umów z producentami ogniw akumulatorowych wysokiego napięcia. Audi analizuje skuteczność tych działań na podstawie badania cyklu życia i zleca ich certyfikację niezależnym stronom trzecim. W celu identyfikacji nowych potencjalnych obszarów redukcji emisji CO2 planowane jest przeprowadzenie kolejnych warsztatów. Kompleksowy program obejmuje zarówno poddostawców, jak i bezpośrednich dostawców.

Bernd Martens, członek zarządu AUDI AG odpowiedzialny za zaopatrzenie i IT, podsumowuje: „Już w pierwszym roku funkcjonowania «Programu CO2» wraz z naszymi partnerami zidentyfikowaliśmy 50 konkretnych działań mających bezpośredni wpływ na dekarbonizację naszego koncernu. Ponadto wdrażamy jeszcze większą transparentność w łańcuchu dostaw”.

Na samym początku procesu wdrażania programu Audi skupiło się na aluminium, ponieważ produkcja wyrobów z tego właśnie materiału pochłania najwięcej energii.
Już w roku 2017 w zakładzie produkcyjnym w Neckarsulm wprowadzono tzw. zamknięty obieg aluminium. Ścinki blachy aluminiowej pozostające w tłoczni są zwracane bezpośrednio do dostawcy, gdzie są przetwarzane i przygotowywane do ponownego użycia. Dzięki temu tylko w 2018 roku Audi zmniejszyło emisję CO2 o około 90 000 ton. W przyszłości cztery pierścienie wprowadzą zamknięty obieg aluminium również w innych zakładach.

Audi wymaga od dostawców ogniw akumulatorowych tego, by w produkcji wykorzystywali zieloną energię elektryczną. Przed złożeniem zamówienia dostawcy muszą przedstawić odpowiednią koncepcję wykorzystania zielonej energii.

Audi zamierza wnieść swój wkład w realizację celów określonych na szczycie klimatycznym w Paryżu. Firma realizuje ambitną wizję pracy na rzecz osiągnięcia do roku 2050 zupełnej neutralności pod względem emisji CO2.