Dwa wodorowe koncepty

Autobus miejski Sora - Toyota opracowała koncepcyjny pojazd Sora w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać właściwości zestawu ogniw paliwowych oraz zwiększyć komfort pasażerów korzystających z linii autobusowych. SORA to skrót od słów Sky, Ocean, River, Air (niebo, ocean, rzeka, powietrze), co odzwierciedla cykl obiegu wody w przyrodzie.

Więcej…

 

Regulamin

Postanowienie ogólne:

Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego przyjmuje go do wiadomości i akceptuje warunki poniższego regulaminu.

Użytkownicy serwisu, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń i roszczeń.

 

Treści na stronie:

Wszystkie dane zawarte w serwisie zestawiono z największą starannością. Administrator nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki błędnych informacji.

Użytkownik jest prawnie zobowiązany stosować obowiązujące przepisy prawa, instrukcje obsługi, zalecenia producentów opon, łańcuchów, pojazdów.

Administrator nie odpowiada w żadnym stopniu za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji, treści lub właściwości serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zamieszczanych artykułów i ogłoszeń.

Administrator nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu, korzystania z niego lub przeglądania stron bądź z pobrania z serwisu

jakichkolwiek materiałów.

Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

 

Korzystanie z serwisu

Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu

Administrator może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

Ze względu na techniczne ograniczenia Administrator nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Administrator nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisach będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz, że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

Administrator serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. Nie gwarantuje się żadnego minimalnego czasu działania, niezawodności serwerów itp.

 

Prawa autorskie:

Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć i innych treści Serwisu.

Znaki firmowe użyte są w niniejszym serwisie w celach informacyjnych i jako znaki zastrzeżone stanowią wyłączną własność tych firm.

 

Konto na stronie:

Serwis może blokować konta Użytkowników i możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

 

Czas obowiązywania Regulaminu:

Administrator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.

 

FILMY

 <strong>galerie samochody ciężarowe</strong> tuning zdjęcia

 

GRY

super cars down

total wreckage

monster stunts smallicon

Bike Rivals

turbo racing

Moto x Nitro X mas

diablo valley rally
gas and sand 2
on the run getaway

GPS

GPS- Global Positioning System- jest to system nawigacji satelitarnej składający się z trzech modułów - szeregu satelit na orbicie okołoziemskiej, naziemnej struktury kontrolno-pomiarowej i odbiorników GPS.

System ten stworzony jest i utrzymywany przez ministerstwo obrony USA.

Zasada działania GPS opiera się na pomiarach odległości odbiornika od satelity i na tej podstawie odbiornik GPS określa długość i szerokość geograficzną oraz wysokość npm.

Gokart

 Gokart - jest to czterokołowy pojazd mechaniczny stosowany w sporcie - w kartingu.

Wyścigi kartingowe odbywają się na zamkniętych torach wyścigowych i to z nich wywodzi się większość przyszłych kierowców Formuły 1.

GDI

GDI - jest to oznaczenie silnika benzynowego z bezpośrednim wtryskiem paliwa stosowane przez markę Mitsubishi.

Mitsubishi jako pierwsze wprowadziło ten system do produkcji seryjnej w 1995 roku.

Run-flat

 Run-flat - jest to rodzaj opony która umożliwia dalszą podróż z ograniczoną prędkością w przypadku utraty powietrza.

RSC

RSC - jest to elektroniczny system bezpieczeństwa mający na celu zabezpieczenie pojazdu przed przewróceniem się (dachowaniem).