Dwa wodorowe koncepty

Autobus miejski Sora - Toyota opracowała koncepcyjny pojazd Sora w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać właściwości zestawu ogniw paliwowych oraz zwiększyć komfort pasażerów korzystających z linii autobusowych. SORA to skrót od słów Sky, Ocean, River, Air (niebo, ocean, rzeka, powietrze), co odzwierciedla cykl obiegu wody w przyrodzie.

Więcej…

 

Regulamin

Postanowienie ogólne:

Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego przyjmuje go do wiadomości i akceptuje warunki poniższego regulaminu.

Użytkownicy serwisu, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń i roszczeń.

 

Treści na stronie:

Wszystkie dane zawarte w serwisie zestawiono z największą starannością. Administrator nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki błędnych informacji.

Użytkownik jest prawnie zobowiązany stosować obowiązujące przepisy prawa, instrukcje obsługi, zalecenia producentów opon, łańcuchów, pojazdów.

Administrator nie odpowiada w żadnym stopniu za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji, treści lub właściwości serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę zamieszczanych artykułów i ogłoszeń.

Administrator nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu, korzystania z niego lub przeglądania stron bądź z pobrania z serwisu

jakichkolwiek materiałów.

Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

 

Korzystanie z serwisu

Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu

Administrator może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

Ze względu na techniczne ograniczenia Administrator nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Administrator nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisach będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz, że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

Administrator serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. Nie gwarantuje się żadnego minimalnego czasu działania, niezawodności serwerów itp.

 

Prawa autorskie:

Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć i innych treści Serwisu.

Znaki firmowe użyte są w niniejszym serwisie w celach informacyjnych i jako znaki zastrzeżone stanowią wyłączną własność tych firm.

 

Konto na stronie:

Serwis może blokować konta Użytkowników i możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

 

Czas obowiązywania Regulaminu:

Administrator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.

 

FILMY

 <strong>galerie samochody ciężarowe</strong> tuning zdjęcia

 

GRY

super cars down

total wreckage

monster stunts smallicon

Bike Rivals

turbo racing

Moto x Nitro X mas

diablo valley rally
gas and sand 2
on the run getaway

ASR

 ASR- Acceleration Sip Regulation- jest to system kontroli trakcji mający za zadanie nie dopuścić do uślizgu koła samochodu podczas jego przyspieszania, a więc mówiąc potocznie - nie dopuścić do buksowania kół.

Buksowanie kół występuje wówczas gdy opona traci przyczepność na nawierzchni, z różnych powodów - śnieg, lód, woda.

Sytuację pogarsza fakt że w wyniku efektu ubocznego działania mechanizmu różnicowego, moment napędowy jest przenoszony wówczas przez niego w większości na właśnie to koło, które ma mniejszą przyczepność, zamiast na drugie, które np. znajduje się na kawałku suchego, przyczepnego asfaltu.

Wówczas do akcji wkracza system ASR. Jego zasada działanie opiera się najczęściej na przymknięciu przepustnicy, przyhamowaniu koła które buksuje lub na jednoczesnym połączeniu tych dwóch metod. 

Aquaplaning

Aquaplaning - jest to utrata przyczepności, utrata kontaktu opony z podłożem w wyniku powstania między nimi warstwy wody.

Każda opona posiada określoną możliwość(zdolność) odprowadzenia wody. Decydują o tym takie czynniki jak wysokość bieżnika, czyli stopień jej zużycia, jego kształt a więc właściwości konstrukcyjne, jak też szerokość opony.

Oczywiście wpływ na ten proces ma także ilość wody zalegającej na nawierzchni.

Przekroczenie granicy możliwości odprowadzenia wody przez oponę prowadzi właśnie do powstania między nią a podłożem warstwy wody, która uniemożliwia lub znacznie ogranicza hamowanie, przyspieszanie czy też kierowalność samochodu

AIRBAG

Airbag - czyli poduszka powietrzna - jest to element samochodowego systemu bezpieczeństwa mającego na celu ochronę - w szczególności głowy -  ale też innych części ciała.

Obecnie stosuje się przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki z przodu i z tyłu, kurtyny powietrzne wystrzeliwane z krawędzi dachu oraz poduszki "kolanowe" chroniące kolana.

Poduszka powietrzna składa się z worka napełnianego gazem podczas zderzenia, oraz generatora gazu zawierającego zapalnik. Jest ona uruchamiana poprzez sterownik w chwili wypadku na podstawie sygnałów wysyłanych z czujników rozmieszczonych w różnych częściach samochodu. Są to najczęściej czujniki bezwładnościowe oraz odkształceniowe.

Czujnik bezwładnościowy występuje często razem ze sterownikiem jako jedna całość, dlatego też sterowniki Airbag są montowane bezpośrednio do metalowego tunelu środkowego samochodu.

AHC

AHC- (Active Height Control) jest to system który obecnie najbardziej wykorzystywany jest w luksusowych pojazdach terenowych (np. RANGE ROVER).

Umożliwia on sterowanie przez kierowcę wysokością zawieszenia, a więc w terenie możemy podwyższyć auto zwiększając prześwit, poprawiając poprzez to jego walory terenowe, natomiast na autostradzie maksymalnie obniżyć zapewniając komfort i bezpieczeństwo jazdy w takich warunkach.

Oczywiście system ten steruje wysokością zawieszenia również automatycznie, w zależności od prędkości samochodu.

ABS

ABS- (Anti-Lock Braking System) jest to układ stosowany w samochodach i motocyklach, jego zadaniem jest zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania.

Zablokowanie kół podczas hamowania grozi utratą sterowności, wypadnięciem z toru jazdy. Ponadto zablokowane koła na nawierzchniach asfaltowych mają gorszy współczynnik przyczepności, przez co wydłuża się droga hamowania.

Najbardziej efektowne jest hamowanie na granicy przyczepności, a więc na granicy blokowania kół, ale bez ich zablokowania. To właśnie zapewnia ABS.

Układ ten cały czas mierzy prędkości obrotowe każdego koła a więc jeśli któreś koło (lub wszystkie) nagle tracą przyczepność to system od razu to widzi, wówczas otwiera on zawór na odpowiednim przewodzie hamulcowym, zmniejszając w nim ciśnienie płynu hamulcowego (wywołanego przez kierowcę naciskającego na hamulec), a co za tym idzie, powoduje że zablokowane koło odzyskuje przyczepność.

Oczywiście w praktyce dzieje się to bardzo szybko oraz cykl ten powtarza się aż do momentu kiedy przestaje następować blokowanie koła